Czy za pomocą strachu ogranicza się nasze swobody?
Postęp

Czy za pomocą strachu ogranicza się nasze swobody?

Czy za pomocą strachu ogranicza się nasze swobody?

Czy za pomocą strachu ogranicza się nasze swobody?

Film do artykułu

77.63

% odpowiedzi na TAK

Rozkład odpowiedzi

Czego inny człowiek nie może ci zrobić? Jakie są twoje swobody?

Czy za pomocą strachu ogranicza się nasze swobody?#wolność #swoboda #ograniczenia

Prawa człowieka można podzielić na trzy zasadnicze grupy:

I

Prawa i wolności osobiste oraz polityczne

 • prawo do życia, do wolności i nietykalności osobistej -😵 złamane - koronka
 • prawo do opory przeciwko bezprawnej przemocy, nienaruszalności mieszkania i tajemnicy korespondencji -😵 złamane - pegazus
 • prawo do przenoszenia się i wyboru miejsca zamieszkania -😵 złamane - koronka
 • prawo do sprawiedliwego sądu
 • wolność zrzeszania się, zgromadzeń i wieców - 😵 złamane - koronka
 • prawo wyborcze
 • wolność sumienia i wyznania
 • prawo do wolności wypowiedzi -😵 złamane -korporacje medialne (facebook, twitter, youtube_)

II

Prawa ekonomiczne i socjalne

 • prawo do pracy -😵 złamane - kononka
 • prawo do strajku -😵 złamane - kononka
 • prawo do własności i swobodnego nią dysponowania -😵 złamane - wojna - auta 😵 złamane - kononka - firmy zamykanie
 • prawo do zasiłku dla bezrobotnych
 • prawo do wypoczynku
 • prawo do nauki -😵 złamane - kononka
 • prawo do równej płacy z równą pracę -😵 złamane - lewactwo - rozdawnictwo
 • prawo do renty inwalidzkiej

III

Prawa ekologiczne oraz korzystanie z dorobku współczesnej cywilizacji

 • prawo do czystego powietrza, czystej wody i gleby, dla bezpiecznej dla zdrowia żywności
 • prawo do ochrony danych osobowych -😵 złamane - kononka
 • prawo do korzystania z różnych źródeł informacji krajowej i zagranicznej -😵 złamane - bańki informatyczne
 • prawa kulturalne
Rozkład odpowiedzi
Film do artykułu
77.63
%

Głosujących uważa, że za pomocą strachu ogranicza się nasze swobody.

Wykres zmiany trendów w czasie