Czy ludność Europy zostanie „zastąpiona” przez imigrantów i ich dzieci?
Postęp

Czy ludność Europy zostanie „zastąpiona” przez imigrantów i ich dzieci?

Czy ludność Europy zostanie „zastąpiona” przez imigrantów i ich dzieci?

Czy ludność Europy zostanie „zastąpiona” przez imigrantów i ich dzieci?

Film do artykułu

44.12

% odpowiedzi na TAK

Rozkład odpowiedzi

Ziarno zostało zasiane, te same osoby, które organizowały masowe ruchy imigracyjne straszą świętą wojną i zamianą społeczeństw w Europie.

Czy ludność Europy zostanie „zastąpiona” przez imigrantów i ich dzieci?#muzułmanie  #dzieci #uchodźcy #imigranci

Narodowiec

Tysiące lat historii kraju, walki, krew, pot i poświęcenie. Wielcy mężowie stanu, wyrzeczenia, tożsamość narodowa, wspólnota, duma, wspólne wzloty i upadki, spuścizna przodków → Bóg, Honor Ojczyzna. To wszystko już nie ma znaczenia 😢. Rozdają moją ojcowiznę.

Dr hab. JANUSZ BALICKI, prof. UKSW

Kierownik Katedry Polityk Publicznych Instytutu Politologii; kierownik Międzyinstytutowego Zakładu Badań nad Migracją Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

“PRZESŁANKI DEMOGRAFICZNE ISLAMOFOBIIW ZACHODNIEJ EUROPIE. ANALIZA KRYTYCZNA”

“W 2050 w Europie mieszkać będzie prawie 50 mln muzułmanów. Nie jest to więc liczba, która może sugerować zagrożenie dla jej mieszkańców czy cywilizacji europejskiej.”

Na podstawie analizy aktualnych trendów w 25 krajach europejskich, dla których dostępne są dane, muzułmanki dziś mają średnio 2,2 dziecka, w porównaniu z 1,5 dziecka przypadającego na niemuzułmankę w Europie. Jednak oczekuje się, że różnica pomiędzy płodnością muzułmanek i niemuzułmanek w Europie w nadchodzących latach znacznie się zmniejszy. W latach 2025-2030 średni współczynnik dzietności dla muzułmańskich kobiet w 25 krajach spadnie do 2,0 dziecka na kobietę, podczas gdy średni współczynnik dzietności dla kobiet niemuzułmanek nieznacznie wzrośnie do 1,6 dziecka na kobietą w wieku rozrodczym.

Rozkład odpowiedzi
Film do artykułu
44.12
%

Ludzi twierdzi, że ludność Europy z czasem zostanie zastąpiona przez imigrantów i ich dzieci.

Wykres zmiany trendów w czasie