Czy czas jest energią?
Postęp

Czy czas jest energią?

Czy czas jest energią?

Czy czas jest energią?

Film do artykułu

54.83

% odpowiedzi na TAK

Rozkład odpowiedzi

Krótka filozoficzna rozprawa o czasie.

Czy czas jest energią?#czas #energia

Dowód filozoficzny

Ruch może odbywa się tylko w czasie, aby coś ruszyć - potrzeba energii. Czas to zmiana energii od poziomu cząsteczkowego po kosmiczny. Gdyby nie było czasu, została by sama materia ze zmagazynowaną zamrożoną energią.

Energia jest wszystkim, bez energii nic nie ma. Gdyby nie było energii, a czas by trwał, nic by nie było.

Czas bez niczego nie miałby punktu odniesienia. Czas bez punktu odniesienia byłby nieskończonym nieruchomym punktem - semantycznie nie czasem.

Ergo energia bez czasu nie istnieje.

Rozkład odpowiedzi
Film do artykułu
54.83
%

Głosujących, którzy uważają, że czas jest energią.

Wykres zmiany trendów w czasie